Jobvækst

Jobvækst er et håndholdt, helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt tilbud under Job- og uddannelseslinjen i samarbejde med Unge, Job og Uddannelse i Jobcenter Aarhus.
Målet med indsatsen, at den unge finder sin egen vej til uddannelse eller beskæftigelse.

De individuelle samtaler mellem den unge og vejlederen i Jobvækst står helt centralt i den relationelle og udviklingsorienterede indsats.

Vi tager afsæt i den unges ønsker, motivation og drivkraft, både når vi planlægger selve forløbet for den enkelte og under de individuelle udviklingssamtaler.
Det er vigtigt for os at møde det enkelte menneske ligeværdigt og med passende udfordringer, som giver den unge mulighed for at vokse og udvikle sig i den retning, hun eller han ønsker.