Unge som tidligere har været i forløb i Jobvækst siger blandt andet:

  • Det har været godt for mig at blive fulgt tæt og fastholdt, fordi det er svært for mig at tage initiativ og få gjort tingene

  • Jeg har generelt fået brugbare og praktisk anvendelige redskaber, indsigt i min egen trivsel og lært noget om at håndtere forskellige følelser

  • Jeg oplever færre smerter fra ryggen, fordi jeg er med på gåtur

  • Jeg har lært meget om mig selv: At stå mere fast og acceptere, at jeg har nogle udfordringer, at jeg har noget at kæmpe med

  • Det er et meget personligt forløb, som er tilpasset den enkelte

  • Det at der er mere tid og mindre pres gør, at jeg føler, at jeg kommer bedre afsted herfra

  • Den tætte relation til vejlederen har været det bedste ved Jobvækst. Jeg har følt mig tryg i kontakten, har kunnet tale med vejlederen om alt og holder mig ikke tilbage