Jobvækst har forskellige forløb, der alle fokuserer afklaring i forhold til uddannelse og/eller job, samt afprøvning og vurdering af arbejdsevne.

Vi arbejder med alle branche- og uddannelsesvalg og har samarbejde med mange virksomheder og kontakter gerne nye, når vi skal finde praktikpladser og jobmuligheder.

Vores forløb kan inkludere:

• Hjælp til at udarbejde CV, samt støtte til jobsøgning
• Etablering af virksomhedspraktikker og løntilskudsstillinger med tæt opfølgning undervejs
• Beskrivelse af arbejdsevne
• Kontakt til uddannelsessteder og evt. støtte til at søge uddannelse, SU, osv.
• Evt. deltagelse i læse- og skrivetræning
• Støtte til oprydning i økonomiske forhold og skabelse af struktur i dagligdagen

Til Deltagere

Til Sagsbehandlere

Til Virksomheder