Indhold i forløbet
Vejledning
Vejledningen er en central del for såvel afklaringen som opbygning af relationen.

Individuelle samtaler minimum en gang om ugen. Her afdækker vi sammen den unges kompetencer, undersøger muligheder for uddannelse og laver konkret jobsøgning inkl. personligt cv og cv til jobnet.

Eksempler på vejlederens rolle 

Følgeskab
Vi går med den unge til f.eks. læge, retshjælp, studievejleder, (misbrugs)behandler, socialpsykiatrien m.m., når der er behov for det.

Vedholdenhed
Vi står fast og bliver ved med at åbne kontakt, hvis den unge ”falder ud” og ikke er til at få fat på, og vi flytter gerne samtalerne ud på gåture eller i den unges nærområde for at genskabe kontakten.

Tillid og håb
Vi støtter mentalt, når den unge mister motivationen og troen på at kunne eller turde.

Tilgængelighed
Vi står til rådighed som en voksen samtalepartner, som den unge kan vende små og store spekulationer med.                     

Workshops og fællesaktiviteter
Som supplement til den individuelle vejledning og afklaring, tilbyder vi ad hoc-undervisning og
fællesaktiviteter. Aktiviteter og workshops har blandt andet til formål at

  • understøtte såvel mental som fysisk robusthed
  • bidrage til at skabe struktur og træne fremmøde
  • være en øvebane i forhold til at indgå i sociale fællesskaber og blive klar til praktik
  • øge den enkeltes viden, horisont og handlekompetencer

Virksomhedspraktik
Når vi søger praktik til en ung, gør vi meget ud af at finde det helt rigtige match i forhold til den unges udfordringer, udviklingspotentialer og personlige interesser.
Timetal, opgaver og formål med virksomhedspraktikken aftales individuelt, og der er tæt opfølgning i praktikken for at sikre, at den unge udvikler sig i overensstemmelse med målet.
Formålet med praktikken kan være alt fra branchekendskab, uddannelsesafklaring og noget at skrive til cv’et til succesoplevelser, skubbe grænser for angst og øge den unges tro på sig selv.

Find flere oplysninger i information sendt til Unge, Job og Uddannelse.
Vi vil også gerne bidrage med at drøfte, om Jobvækst kan være det rigtige tilbud for en ung.

Så ring endelig.