Vi kan hjælpe dig med at komme tættere på arbejdsmarkedet - gennem en virksomhedspraktik afpasset efter dine kompetencer og ønsker. Hvis der er andre forhold i dit liv, der påvirker dit jobsituation og som du har brug for støtte til at tackle, kan vi også hjælpe dig med det.

Formålet er at afklare din fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder dine uddannelses- og jobmuligheder. Det er vigtigt for os, at du kommer så tæt på dit job- eller uddannelsesønske som muligt. Vi lægger derfor i samarbejde en plan for netop dig.

Vi kan tilbyde dig:

• Virksomhedspraktik indenfor alle brancher.
• Vejledning og afklaring i forhold til job og uddannelse
• Støtte til at udarbejde CV, samt hjælp til jobsøgning
• Beskrivelse af din arbejdsevne
• Læse- og skrivetræning
• Oprydning i dine økonomiske forhold
• Hjælp til at skabe struktur i din dagligdag
• Mental støtte
• Og meget mere…

Til Deltagere

Til Sagsbehandlere

Til Virksomheder